Scroll to top
© 2021, asociatia satelit | satellite group, All right reserved.

Asociația Oberliht - metode de arhivare

Vladimir US (1980) este artist și curator stabilit în Chișinău, Moldova, membru fondator al Asociației Tinerilor Artiști Oberliht. A studiat artă, curatoriat, management cultural și politici culturale la Chișinău, Grenoble și Belgrad. Prin lucrările și proiectele sale recente, Us explorează procesele de transformare a spațiului public în orașele post-sovietice, totodată fiind preocupat de nevoia de a conceptualiza o rețea alternativă de spații publice pentru Chișinău.

Fondată în anul 2000 și bazându-se pe o experiență îndelungată ca actor cultural independent, Asociația "Oberliht" are scopul de a interconecta scenele artistice dispersate și de a forma o comunitate artistica, utilizînd spațiile publice.

Asociația are ca scop să ofere suport tinerilor artiști și să contribuie la dezvoltarea lor profesională. Ea dezvoltă și menține platforme interdisciplinare și proiecte ce vizează conectarea atât a inițiativelor locale de artă și cultură contemporană cît și a celor internaționale și pledează pentru un sector cultural independent puternic în Republica Moldova și în regiune.

http://oberliht.org/

https://www.telegram.me/oberliht

https://www.facebook.com/asociatia.oberliht (RO)

Vladimir US (1980), artist and curator based in Chisinau, Moldova, founding member of Oberliht Young Artists Association. He studied art, curating, cultural management and cultural policy in Chisinau, Grenoble and Belgrade. Through his recent works and projects he examines the processes of transformation of the public space in post-Soviet cities along with the need for conceptualizing an alternative network of public spaces in Chisinau.

Founded in 2000 and based on rather long working experience as an independent cultural actor, "Oberliht" aims to interconnect dispersed artistic scenes and build an artistic community making use of public spaces. The Association aims to provide support to young artists and contribute to their professional development. It develops and maintains interdisciplinary platforms and projects aiming to connect the local and international contemporary art and culture initiatives, and advocates for a strong independent cultural sector in Moldova and in the region.

http://oberliht.org/

https://www.telegram.me/oberliht

https://www.facebook.com/Oberliht (EN)