Scroll to top
© 2021, asociatia satelit | satellite group, All right reserved.

Viktor Vejvoda: artist talk, 2021

În cadrul acestui artist talk încerc să prezint abordarea personală în ceea ce privește actul arhivării și accesarea arhivelor, dar și abordarea colectivelor artistice din care fac parte.
Sumarul atinge teme despre modul meu de lucru și despre încercările, de succes sau nu, de a-mi arhiva lucrările, dar și referitoare la materialele și instrumentele pe care le folosesc și de care am nevoie.
(cutii cu materiale în Praga, biciclete ascunse în Viena și Berlin, arhiva On Wall în Muzeul din Chișinău, Thermal Archive, care există la diverse persoane, arhive printate ale publicației Bublina...)
Tema importanței Thermal Archive nu va funcționa întotdeauna. Instabilitatea trebuie privită ca o motivație de a nu ajunge materie moartă.
Artist talk-ul prezintă ultimele încercări de a realiza o copie de rezervă a lucrărilor mele și de a o păstra în posesia unor cunoscuți sub forma micro-printurilor. Am ridicat problema accesibilității practice și a lizibilității arhivelor și am oferit exemple concrete.
O parte din arhivă este reprodusă la final pentru public, de fiecare dată în variante unice.

Viktor Vejvoda was born in Prague, Czechoslovakia. He studied at Academy of Fine Arts in Prague and graduated in 2015, studio of New Media. He lives and works in Prague. His main interest lies in the ecology of consumption, peripheral and forgotten knowledge, the questions of value and improvisation. Viktor sympathise with use of Open Source tools for production of self ‒ published works.
 
 
ART COLLECTIVES MEMBER
Trojan Tactics [TT] trojantactics.tumblr.com
Kolxoz [Колхоз] telegra.ph/kolxoz-info-08-03

Viktor Vejvoda este născut la Praga, în Cehoslovacia. A studiat în cadrul Academiei de Arte din Praga (Academy of Fine Arts in Prague), absolvind în 2015 la departamentul New Media. Trăiește și lucrează în Praga. Principalele lui interese sunt legate de ecologia consumului, cunoașterea lucrurilor periferice și uitate, problematica valorii și a improvizației. Viktor utlizează instrumente de tip Open Source pentru a produce lucrări pe care le publică pe cont propriu. 

utopia.ooooo.page

Este membru al colectivelor artistice:
Trojan Tactics [TT] trojantactics.tumblr.com
Kolxoz [Колхоз] telegra.ph/kolxoz-info-08-03