Scroll to top
© 2021, asociatia satelit | satellite group, All right reserved.

Cum ne scriem propria istorie. Auto-documentare, arhivare și istoricizare în munca activistă pentru dreptate locativă

Frontul Comun pentru Dreptul la Locuire (FCDL) este un grup de acțiune inițiat în anul 2013 de persoane care au trecut prin experiența evacuării forțate sau au fost în risc de evacuare, alături de familiile lor, vecini, persoane apropiate și alte persoane care militează pentru dreptul tuturor la o locuință adecvată. Organizează acțiuni mai ales în București, dar este parte și din rețeaua națională Blocul pentru Locuire și din rețeaua transnațională European Action Coalition for the Right to Housing and the City.

 

The Common Front for Housing Rights (FCDL) is an action group initiated in 2013 by persons who experienced forced evictions from homes or were at risk of eviction, together with their families, neighbours, friends and other persons who struggle for the right to adequate housing for all. FCDL organizes actions especially in Bucharest, but it is also part of the national network The Block for Housing and the transnational network European Action Coalition for the Right to Housing and the City.

Ioana Florea cercetează procese de inegalitate socială care afectează orașele din România și procese de dezvoltare spațială inegală. Din anul 2006, s-a implicat în câteva grupuri de acțiune și proiecte politice din București, care lucrează și se luptă pentru dreptate socială, precum Orașul Nostru - Decizia Noastră, Gazeta de Artă Politică, Frontul Comun pentru Dreptul la Locuire. Activează ca cercetatoare militantă în cadrul rețelei naționale Blocul pentru Locuire și în cadrul Coaliției Europene de Acțiune pentru Dreptul la Locuire și la Oraș. Din anul 2017, este cercetătoare la Departamentul de Sociologie și Studiul Muncii, la Universitatea Gothenburg.

Veda Popovici este angajată în diverse proiecte de muncă politică în București și în context internațional pe baza unor principii și practici anti-capitaliste, anti-autoritare și comunitare. În afară de munca sa de organizare, lucrează ca artistă și teoreticiană cu un interes deosebit pentru gândire decolonială, feminism intersecțional și anti-fascism. Munca sa politică s-a dezvoltat în diverse colective anti-autoritare, anarhiste și feministe cum sunt Macaz, Biblioteca Alternativă, Dysnomia, Gazeta de Artă Politică și colectiva Bezna. După ce și-a susținut dizertația doctorală despre naționalism în arta anilor 80 din România, Popovici a ținut cursuri despre gândire decolonială și teorie feministă la Universitatea Națională de Artă din București și Universitatea California Santa Cruz din SUA. Dedicată acțiunii pentru dreptate locativă, a co-fondat în 2013 Frontul Comun pentru Dreptul la Locuire din București. Din 2016 este implicată în campaniile federației naționale pentru dreptate locativă, Blocul Pentru Locuire și din 2019 este facilitatoare pentru Coaliția Europeană de Acțiune pentru Dreptul la Locuire și la Oraș.

Ioana Florea has been researching social inequalities in Romanian cities and spatial processes of uneven development. Since 2006, she has been involved with several grassroots groups and political projects in Bucharest working and struggling for social justice, such as Our City – Our Decision, the Political Art Gazette, and the Common Front for Housing Rights. Ioana is active as a militant researcher with the Block for Housing national platform and the European Action Coalition for the Right to Housing and the City. Since 2017, she has been a post-doctoral researcher at the Department of Sociology and Work Science, the University of Gothenburg.

Veda Popovici is engaged in various political projects in Bucharest and internationally and based on anti-capitalist, anti-authoritarian and communitarian principles and practices. Besides organizing, she engages through art, theory and teaching with a special interest for decolonial thought, intersectional feminism, anti-fascism. Her political work has developed through various anti-authoritarian, anarchist and feminist collectives such as Macaz, the Alternative Library, Dysnomia and the Gazette of Political Art. After finishing her PhD on nationalism in Romanian art of the 1980s, she has taught classes on decolonial thought and feminist theory at the National University of Arts in Bucharest and at the University of California Santa Cruz. Dedicated to radical housing justice, she has cofounded the Common Front for Housing Rights in Bucharest in 2013. Since 2016 she is a campaigner for the national federation for radical housing justice Block for Housing and since 2019 she is the facilitator of the European Action Coalition for the Right to Housing and the City.