Scroll to top
© 2021, asociatia satelit | satellite group, All right reserved.

SIT VERTICAL (Livia Pancu & Florin Bobu): Silk District, 2021

Din 2011, VERTICAL SITE s-a preocupat de moștenirea decorațiilor socialiste în contextul schimbător, creat de procesul de reabilitare termică, un proces aflat în derulare și conceput de autoritățile române ce urmărește creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe. Era de așteptat ca acest proces să continue până la renovarea tuturor blocurilor de locuințe, precum și a altor clădiri publice,  ca parte a unui spectru mai larg de manifestări: de la economie la estetică. Subexpunerea treptată urma a fi continuată, la scurt timp, de ștergerea tuturor urmelor fizice ale socialismului care erau încă vizibile în societate. Proiectul s-a folosit de conceptul de arheologie verticală în încercarea de a descrie transformarea treptată și ireversibilă, datorată procesului de reabilitare termică aplicat majorității clădirilor construite între 1950 și 1990 în România.

Zece ani mai târziu, Site-ul Vertical devine martorul unui nou capitol al aceluiași proces. Ștergerea și demolarea fizică a clădirilor socialiste este în plină desfășurare, asemenea relațiilor capitaliste. Preluând denumirea unui viitor nou cartier dezvoltat în fosta zonă industrială a Iașilor, Silk District (2021) înregistrează demolarea violentă a unei clădiri administrative socialiste aparținând fostei fabrici de mătase din orașul Iași. În același timp, materialul video indică și propria noastră poziție de producători culturali care extrag capital (simbolic) din proiectul politic socialist cot la cot cu dezvoltatorii imobiliari.

https://unuplusunu.org/vertical-site/

Since 2011, VERTICAL SITE has dealt with the heritage of the socialist decorations in the ever changing context created by the process of thermal rehabilitation, an ongoing process devised by the Romanian authorities aiming at increasing energy efficiency in housing blocks. This process was expected to continue until the renovation of all housing blocks and other public buildings and appeared to be part of a broader spectrum of manifestations, ranging from economy to aesthetics. The gradual underexposure was to be followed shortly by the erasure of all the socialist physical remnants still visible in the society. The project involved the concept of vertical archeology to describe the gradual and irreversible transformation due to the process of thermal rehabilitation of most of the buildings constructed between 1950s and 1990s in Romania.

Ten years later, Vertical Site becomes witness to another chapter of this process. The erasure and physical demolition of socialist buildings is in full swing much similar to the capitalist relations themselves. Taking on the name of a future real estate development in the former industrial area of Iasi, Silk District (2021) is recording the violent demolition of a socialist administrative building belonging to the former silk factory in the city of Iasi. Simultaneously, the video also hints at our own position as cultural producers, extracting (symbolic) capital out of the socialist political project side by side with the real estate developers. 

https://unuplusunu.org/vertical-site/

Florin Bobu (n. 1978) este artist și curator, și trăiește și lucrează în Iași, România. A studiat artă media și sculptură (B.A., 2005) în cadrul academiei ArtEZ/AKI, Akademie voor Beeldende Kunst en Design (Enschede, Olanda), și Farmacie în cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” Iași. Din 2021 este curator la tranzit.ro/ Iași și la asociația 1+1. A participat recent la programul CuratorLab 2016-2017 în cadrul Konstfack - University of Arts, Crafts and Design (Stockholm, Suedia) unde a curatoriat A Red Thread – A Guided Tour to Class Struggles from Above and Below, un proiect de Nebojša Milikić realizat la Muzeul de Istorie al Suediei din Stockholm.

Livia Pancu (n. 1980) trăiește și lucrează în Iași, România. Din 2012 este co-directoare a tranzit.ro, parte din tranzit.org. A absolvit studiile de Artă Murală (B.A. 2004) în cadrul Universității de Arte din Iași, și Curating Contemporary Art (M.A. 2010), Royal College of Arts, Londra. Câteva dintre textele pe care le-a scris au fost publicate în The Long April Magazine (No.1) – Vertical Site (E-cart), Almost Institution în Self-Organised Subjects, editori:  Stine Hebert  și Anne Szefer Karlsen (2013) și Killing an Institution, în Context in Flux: Methodological Tools for Cultural Institutions in a Changing Cultural Landscape, editori. Pernila Glasser și Maria Andersson, The Swedish Exhibition Agency/Riksutställningar (2014).

Florin Bobu (b. 1978) is an artist and curator living and working in Iasi, Romania. He studied media art and sculpture (B.A., 2005) at ArtEZ/AKI, Akademie voor Beeldende Kunst en Design (Enschede, The Netherlands) as well as Pharmacy (B.S.) at “Grigore T. Popa” University of Medicine and Pharmacy of Iași. Since 2012, he works as a curator for tranzit.ro / Iasi and for 1+1 association. Recently, he participated to the CuratorLab 2016-2017 program, in the frame of Konstfack - University of Arts, Crafts and Design (Stockholm, Sweden) where he curated A Red Thread – A Guided Tour to Class Struggles from Above and Below, a project by Nebojša Milikić at the Sweden’s History Museum in Stockholm.


Livia Pancu (b.1980) lives and works in Iasi, Romania. From 2012 she is co-director of tranzit.ro, part of tranzit.org. She graduated Mural Painting (B.A. 2004) at Art University, Iasi  and Curating Contemporary Art (M.A. 2010), Royal College of Arts, London. Few texts that she has written appeared in the The Long April Magazine (No.1) – Vertical Site (E-cart), Almost Institution in Self-Organised Subjects, eds:  Stine Hebert  and Anne Szefer Karlsen (2013) and Killing an Institution, in Context in Flux: Methodological Tools for Cultural Institutions in a Changing Cultural Landscape, eds. Pernila Glasser and Maria Andersson, The Swedish Exhibition Agency/Riksutställningar (2014).